Vikt /volymberäkning

Vikt/Volymberäkning vid styckegodshantering

 

 

Skrymmer enligt nedan:

Vikt Verklig vikt inkl emballage och ev. lasttillbehör såsom ex. vis pallar d. v. s. godsets bruttovikt.Anser du att vikten som angivits på fraktsedeln är felaktig eller att ingen vikt är angiven, kontrollväg på vår terminalvåg. Är fel vikt angiven, tala med terminal-personalen.
Volym Om sändningens/godsets verkliga vikt understiger 280 kg/m3, anses godset ha en fraktvikt om 280 kg/m3. Godset skall vara stuvnings- och plockningsbart . Individuella kollin får ha en maxvikt på 35 kg.Kartong, låt den gå på vikt, prioritera annat!
Pall-plats Om sändningen/godset är fast förankrat (plastat/bandat) på en pall (1,20*0,80 i kvadrat) skall den fraktberäknas efter pallplats. 1 pallplats (ppl) = 780 kg. Om 2 palar till samma mottagare vid lastningstillfället kan ställas på varandra och den sammanlagda höjden ej överstiger 1,6 m, anses pallarna tillsammans ha en fraktvikt motsvarande 1 pallplats.Större pallar beräknas efter flakmeter.OBS pall med en höjd av 1,40 m eller mindre beräknas efter volym
Flak-meter Om sändningen/godset är svårstuvat, ej hanterbart med handkraft, bygger över pallen (1,20*0,80 i kvadrat) alt. Står på annan form av lasttillbehör som ej uppfyller pallstandarden (1,20*0,80)  fraktberäknas godset med hänsyn till det lastutrymme godset kräver.1 flakmeter (flm) = 1950 kgUträkning av gods som ej håller normal flakbredd uträknas enl. följande: längd*bredd delat med 2,5Exempel 2,3 m * 1,7 m/2,5 = 1,56 flm

Pall som är 1,2 m bred (tar upp halva flaket) blir antalet flakmeter = längden delat med 2.

Lång-gods Använd detta skrymme med lite finess. Det är nästan bara i Hubben som det tillämpas fullt ut. I de avtal som våra plåtkunder har med MaserFrakt, finns inget sådant skrymme, även Elektro Skandia och de andra eldistributörerna är undantagna.Sändning som innehåller gods/kolli över 35 kg och med en längd över 2,4 m eller höjd överstigande 2,2 m debiteras för 1121kg/sändning.Sändning som innehåller gods/kolli med en längd över 6,0 m debiteras för minst 225 kg/m, gäller enskilt gods/kolli i sändningen.