Code of conduct

MaserFrakt skall vid varje tillfälle utgå från våra fyra nyckelbegrepp närhet, förtroende, ansvar samt framtid som skall vara vägledande för hela vår verksamhet.

Våra principer skall vara grunden för att företagets etiska, sociala och miljömässiga arbete bedrivs på ett riktigt sätt.

Vi ska genom kontinuerlig kontakt skapa närhet till samtliga parter som berör vårt arbete inom branschen.  Att även hålla god kommunikation och skapa förståelse mellan medarbetare och delägare är något som vi värdesätter högt. Detta för att underlätta det dagliga arbetet.

Vi ska göra affärer på ett sätt som skapar förtroende hos våra kunder, de ska kunna lita på att det besked vi ger är fakta. Ärlighet och förtroende skall vara våra honnörsord i alla våra överenskommelser. Detta skall skapa långsiktiga affärsrelationer.

Vi ska ta ansvar för våra anställda, och arbeta för jämlikhet oavsett ursprung , ras, kön,  sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller religion. Vi ska aktivt arbeta med systematiskt arbetsmiljö, för att våra anställda ska få bra förutsättningar.

Alla som arbetar för oss ska ha rätt till facklig frihet, de ska ha skriftliga anställningskontrakt, kollektivavtal skall efterlevas gällande arbetstider, lönesättning etc.

Barn- och tvångsarbete accepterar vi inte.

Framtiden kräver ett aktivt miljöarbete från oss alla. MaserFrakt skall ta ansvar för sin verksamhet och sträva efter att jordens miljöbelastning skall minskas. Genom att använda så bra miljömässiga produkter som möjligt och med sitt delägarskap i TRB Sverige driva på miljöfrågorna.

Varje chef och delägare i MaserFrakt är skyldig att följa upp detta i sin verksamhet.

Antagen av Styrelsen 2014-01-01