Driftsrapport

Vid avvikelse, tillbud eller olycka skall detta anmälas via en driftrapport till:

driftsrapport@maserfrakt.se

Anmälan ska ske skriftligen och bör minst omfatta följande:

KM Delägarservice ansvarar för att avvikelsen rapporteras vidare inom MaserFrakt.