Inköp

INKÖP OCH BYTE AV FORDON/MASKIN

 

 

 

 

 

 INKÖP AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Vid alla inköp av produkter och tjänster ska miljöhänsyn tas. Det alternativ som är bäst ur miljösynpunkt skall väljas om det uppfyller övriga krav på funktion, tillförlitlighet och ekonomi.

 

 

 

 

 VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSBLAD