Policyer

KVALITETPOLICY

Genom att ta ansvar för vår framtid och ett hållbart arbete skapar vi förtroende hos marknaden i vår närhet. Att hålla hög kvalitet på de tjänster MaserFrakt erbjuder, d.v.s. leverera rätt tjänst, på rätt tid och på rätt plats säkerställer vi en långsiktig överlevande i en bransch med små marginaler.

MaserFrakt AB ska vid varje tillfälle, och med utgångspunkt från våra intressenters krav och företagets egna resurser och förutsättningar, erbjuda våra kunder maskintjänster, transporter, terminalhantering samt täktverksamhet som tillfredsställer dessa krav och förväntningar.

Nöjda kunder

Ledningens engagemang

Medarbetarnas/delägarnas engagemang

Dessa principer ansluter till MaserFrakts övriga policyer och värderingar som Code of Conduct, Miljöpolicy och Arbetsmiljöpolicy. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem. Vårt sätt att arbeta.

Antagen av koncernledningen 2017-10-11 samt av styrelsen 2017-10-20.


MILJÖPOLICY

Genom att ta ansvar för vår framtid och ett hållbart arbete skapar vi förtroende hos marknaden i vår närhet.

MaserFrakt AB ska vid varje tillfälle, och med utgångspunkt från kunders och myndigheters krav och företagets egna resurser och förutsättningar, erbjuda våra kunder maskintjänster, transporter, terminalhantering samt täktverksamhet som tillfredsställer dessa krav och förväntningar.

Transport- och entreprenadnäringen påverkar miljön på många olika sätt. MaserFrakt skall verka för att reducera miljöeffekterna genom att:

Dessa principer ansluter till MaserFrakts övriga policyer och värderingar som Code of Conduct, Kvalitetspolicy och Arbetsmiljöpolicy. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem. Vårt sätt att arbeta.

Antagen av koncernledningen 2017-10-11 samt av styrelsen den 2017-10-20.


TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

MaserFrakt arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och har därmed ett extra stort ansvar för trafiksäkerheten. Alla transportörer som är anslutna till MaserFrakt skall genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar.

Vi skall verka för att:

Företaget har rätt att genomföra drogtester slumpmässigt och vid ev. misstanke om drogmissbruk.

MaserFrakts trafikupplägg alltid ger föraren utrymme att anpassa körningen till rådande förhållande och gällande lagstiftning.

Antagen av styrelsen den 13 mars 2018.