Presentation av MaserFrakt

MaserFrakt
– ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag.

Även om vi är ett stort företag med det stora företagets resurser och effektivitet så har vi genom delägarna och fördelarna som personlig service och närhet.

Vår verksamhet är organiserad idag tre bolag:

Efter halvårsskiftet 2018 kommer MaserFrakt bli ett bolag – MaserFrakt AB, med istället två affärsområden: Anläggning och Distribution.

Distribution
Med lång erfarenhet och stora resurser till vårt förfogande kan vi minska logistik-kostnader, miljöbelastning och dessutom förbättra trafiksäkerheten genom vårt system och fjärr- och distributionstransporter.

Anläggning
Med en bred fordonspark och kompetent personal löser vi transport- och maskinbehov för både stora och små jobb. Vårt kvalitets- och miljösystem lägger grunden till att våra arbeten utförs på ett professionellt och miljömässigt riktigt sätt.