Profilering

Lastbilar anslutna till MaserFrakt skall vara profilerade enligt följande direktiv:

Hyttens grundfärg skall vara:

alt.1. BerkleysGulforange nr 7856 = Scanias Orange nr 1366950, Volvo orange SLF nr 91537,folie 3M 14631 RAL 2004
alt.2. Berkley 7812 = , Scania nr 1366641 , RAL 2002

Hyttens sidor skall vara försedda med längsgående dekorränder (ev stripes) av sådan bredd att det i förhållande till fordonets storlek ger ett harmoniskt intryck. Dekorrand kan förses med en kantlinje, max 10 mm bredd, i svart eller vitt.

Skåp skall vara vita och försedda med MaserFrakt logo.

Kapell skall vara vita eller blå med MaserFrakt logo.

Flak skall vara orange, eller aluminiumlämmar .

Släpfordon lackas i tillämpliga delar enligt ovan.

Alla fordon skall var utrustade med takskylt eller vindavledare, och försedd med MaserFrakt logo.

Maskiner anslutna till MaserFrakt skall vara profilerade enligt följande:

Oktober 2010 Styrelsen

Provisionssänkning i form av provisionsåterbäring utgår på inbetald provision per resurs gällande 2011 om man uppfyller nedanstående krav 2011.04.31.

Gäller även fordon som är profilerade enligt kundkrav.

Är inte ovanstående krav uppfyllda 2012.01.01 utgår en provisionshöjning med 1%.

Beslutet gäller per fordon/resurs.

Oktober 2014 Styrelsen

Alla fordon och maskiner skall följa MaserFrakts gällande profileringspolicy.

De fordon som inte uppfyller dessa krav fr.o.m. 2017-04-30 kommer att få provisionstillägg på + 2% för felaktig profilering. Vid rätt profilering erhålls - 0,3% i provisionsavdrag*.

Undantag görs för fordon med Fraktcentralens röda färg som är i drift före 2015-04-01.

Vid byte av fordon, nya som begagnade efter 2015-04-01 inom f.d. Fraktcentralen, krävs dock den ordinarie MaserFrakts färgen.

 

 

 

Kontakta km@maserfrakt.se för eventuella frågor.