Utbildningar

MaserFrakt-skolan erbjuder bland annat utbildningar inom:

Genom EU direktivet att alla fordons förare från och med den 10 sept. 2016 skall ha YKB (YrkesKompetensBevis) har vi beslutat att satsa resurser för att själva utbilda våra förare. Vi är nu registrerade som utbildningsföretag hos Transportstyrelsen och har tre egna lärare.

Vi utbildar även i Trafikverkets krav gällande APV (Arbete På Väg) och miljö. Vi ser en fördel med att vi får en kvalitet och flexibilitet för våra delägare genom att arrangera detta själva.

Vi är även behjälpliga vid kontakt med andra utbildare för att tillgodose våra förares utbildningsbehov utefter kundkrav.

Kontakta Caroline för mer info om aktuella kurstillfällen på 0243 – 25 70 02 eller kontakta oss via km@maserfrakt.se