DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Nytt avtal med Dala Vatten & Avfall AB

MaserFrakt Anläggning AB och Dala Vatten & Avfall AB har tecknat avtal om slamtömning och transport för kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Uppdraget omfattar tömning av kommunernas samtliga enskilda avloppsbrunnar, slamtransporter mellan reningsverken, tömning av fettavskiljare samt högtrycksspolning av VA- näten.

Uppdraget påbörjas 1 april 2018 och sträcker sig över 5 år med option på ytterligare 1+1 år. MaserFrakt beräknas sysselsätta 4 spol-/sugbilar på heltid med stöttning av ytterligare fordon vid högtryck. Fordonen ska uppfylla Euroklass 6. Utförare är vår delägare Hedemora Miljö/Renhållning AB.

Nytt avtal

Dala Vatten & Avfall AB's VD Henrik Valgma och MaserFrakt's VD Arne Helmersson är överens om ett nytt avtal.

 

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle