DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Trafiksäkerhet

MaserFrakt arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och har därmed ett extra stort ansvar för trafiksäkerheten. Alla transportörer som är anslutna till MaserFrakt skall genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på våra vägar ökar.

Vi skall verka för att:

  • Våra förare är utbildade i trafiksäkerhetsfrågor.
  • Förare har kompetens för betryggande säkring av last.
  • Bältespåminnare skall finnas i varje nytt fordon.
  • Handsfree skall alltid användas.
  • Våra förare regelbundet genomgår hälso- och synundersökning.
  • Samtliga lastbilar utför bromskontroll minst inom 6 månaders intervall.
  • Underhåll utförs regelbundet och på ett sätt som borgar för att fordonen alltid är i trafiksäkert skick.

Företaget har rätt att genomföra drogtester slumpmässigt och vid ev. misstanke om drogmissbruk.

MaserFrakts trafikupplägg alltid ger föraren utrymme att anpassa körningen till rådande förhållande och gällande lagstiftning.

Trafiksäkerhet är med anledning av företagets verksamhet en central fråga. MaserFrakt tar nu och framöver en aktivare roll i trafiksäkerhetsfrågor som är kopplade till vår verksamhet. Fastställande och implementering av trafiksäkerhetstänkande, genomförande av utbildningar i dessa frågor samt framtagande av arbetsinstruktioner är delar i detta arbete.

Alkolås
Vi har idag ett 500 tal fordon utrustade med alkolås som dokumenteras.

Fair Transport

Fair-Transport

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle