EAF Stålballast

Tänk om det gick att göra en asfalt som…

… hade en mycket längre livslängd, minskade totalkostnaderna för vägen, sänkte buller nivåerna för närboende, ökade trafiksäkerheter och som både ser nylagd ut längre samt bidrar till en hållbar utveckling och hushållning med världens resurser?

Låt oss få presentera svaret på dessa frågor:

eaf

Vid stålframställningen från skrotråvara skapas av slagg som en biprodukt i produktionen. I många länder har man kommit långt i utvecklingen med att återvinna så mycket som möjligt av detta material. I till exempel England har man använt detta material i mer än 60 år som ballast.

MaserFrakt har i samarbete med OVAKO i Smedjebacken, VTI och Trafikverket jobbat sedan 2005 med en fältstudie gällande detta material som ballast i asfaltsbeläggningar på svenska vägar. Resultatet av undersökningen visar stora fördelar jämfört med användningen av traditionellt berg.

MaserFrakt har även utfört prov på skogsbilvägar där vi bytt ut bergmaterial mot EAF Stålballast och fått vägar som håller bättre samt kräver mindre underhåll än traditionella grusvägar. Vi har även i samarbete med SVEA Skog och Skanska använt materialet till halkbekämpning vintertid med riktigt bra resultat.

EAF-Slagg (Electric Acr Furance Slag) från Smedjebacken är REACH-registrerad (Kemikalieförordningen) och alla tester, som genomförts inför registreringen, har visat att slaggen i alla avseenden är ofarliga för människor och miljö. EAF Stålballast är CE-märkt.

Vill du veta mer om denna produkt?
Tveka inte att kontakta oss!