DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Regeringen har beslutat att utfärda lag om rapportering av betalningstider

Från den 1 mars 2022 blir det lag på att kunder med mer än 250 anställda som kräver längre betaltid än 30 dagar på fakturor av företag med högst 250 anställda, ska rapportera detta till Bolagsverket, som från 2023 kommer att publicera en lista med kunder som kräver längre betaltider än 30 dagar på sin webbplats.


© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle