DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Svevia valde MaserFrakt på två stora objekt.

MaserFrakt Anläggning utför transporter och maskintjänster åt Svevia vid två större objekt i södra Dalarna på riksväg 68 och 70. Riksväg 70 mellan Broddbo och Brovallen är utbyggnaden av den felande länken mellan Dalarna och den nybyggda delen av den tidigare "Salaproppen" vid Broddbo, objektet startade upp under senhösten 2009. Det andra större vägobjektet är riksväg 68 mellan Avesta och Norberg som startade vid årsskiftet. Båda objekten kommer att pågå under hela säsongen 2010 och färdigställs med asfaltstoppen och mitträcken hösten 2011. Vi kommer att sysselsätta ca 20 enheter under år 2010 på dessa två objekt, säger Pär Ericsson, platschef för MaserFrakt Anläggning AB i Avesta.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle