DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Transport från Philipssons tomten i Gävle

Detta är ett stort projekt som kräver en hel del engagemang och tid av oss på MaserFrakt i Gästrikland. Från början var tanken att vi skulle transportera schaktmassor från Brynäs till Tösta,strax norr om Västerås, gällande volymer på ca 17 000 ton.

I samband med provtagningar för att kunna klassa de förorenade massorna, insåg att man måste gräva ner djupare vilket resulterar i att ca 8 000 ton till skall tas bort, totalt ca 25 000 ton.

Totalt så har vi nu ett 20 tal fordon som kör ner till Västerås, dessutom återfylls tomten med morän och för tillfället rullar 4 ekipage från Jehander Sälgsjön till Brynäs.

Vi har även en 30 ton grävare och en Ljunby L15 på plats i projektet.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle