DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Två nya uppdrag för MaserFrakt

MaserFrakt Anläggning har av Swerock utsetts som betong-/ballasttransportör i hela Dalarna och norra Västmanland. Totalt rör det sig om 15 ordinarie betongbilar som utgår från betongfabrikerna i Fagersta, Ludvika, Falun, Rättvik, Mora och Särna. Även leverans av betongballast ingår till vissa fabriker. Swerock levererar bl.a. betong till många vindkraftverk i Dalarna och då krävs det ett tjugotal bilar som förmedlas centralt från kontoret i Borlänge. PEAB har utsett MaserFrakt Anläggning som entreprenör på två nya driftsområden i Västerdalarna, Nås och Malung. Totalt handlar det om ett 20-tal bilar och maskiner för i huvudsak vinterväghållning. Även delar av sommarunderhållet ingår i avtalet. MaserFrakt utför i och med detta avtal ca 80 % av länets driftsuppdrag på det större vägnätet.

- Dessa två uppdrag som tillsammans kommer att omsätta ca 25-30 mkr per år, ger oss ett bevis på att vår lokala satsning i hela länet är rätt. Uppdragen vore omöjliga att utföra med den centralisering som sker på många håll i vår bransch, säger Arne Helmersson, VD MaserFrakt Anläggning.

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle