DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Varudistribution för fem Dalakommuner

MaserFrakt AB har efter upphandling blivit tilldelade uppdraget att hantera samordnad varudistribution för fem Dalakommuner med Borlänge som utgångspunkt. Det är ett av Sveriges äldsta samordning av kommunala varuleveranser, och löper på 5 år från 2020-06-01 till 2025-05-31.

MaserFrakt har haft uppdraget sedan 1999, som startade med tre kommuner och har under åren växt till att i dagsläget omfatta 5 kommuner. Och har gått från att endast omfattas av livsmedlet till ett mycket komplext flöde av olika varugrupper som kommer in, omlastas och går ut från MaserFrakts terminal i Borlänge.  Syftet med samordning av olika varuflöden är att minimera antalet transporter till, från och mellan verksamheter, minska miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten.

– Vi är glad för att ytterligare en period få fortsätta med detta uppdrag, där vi kan utveckla detta uppdrag med fokus på hållbarhet i alla led i kedjan, då inte bara miljö är i fokus utan även socialt ansvar är en del i detta uppdrag, säger Kjell Johansson t.f. affärsområdeschef, AO Distribution.  

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle