DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Tank/Bulk

MaserFrakt har mycket hög kompetens och lång erfarenhet av specialiserade transporter så som tank och bulk, som kräver ofta särskild hantering och omsorg. För dig som kund innebär detta mer pålitlighet. Vi har fordon för säkra transporter av bland annat:

  • Petroleumprodukter
  • Kemitransporter
  • Gastransporter
  • Pulvertransporter och granulattransporter

Men även annat ifall ni som kund har andra behov.

Vid transport av bland annat ämnen klassade som farligt gods enligt ADR-S krävs ett absolut säkerhetstänkande i alla led. MaserFrakt har interna säkerhetsrådgivare för farligt gods. Vår personal har den erfarenhet, rutin och kunskap som krävs för pålitliga leveranser även under svåra förhållanden vilket vi är stolta över.

Vi transporterar i dag bland annat för flera av Sveriges ledande oljebolag och kemiföretag – från Örebro i söder till Piteå i norr.

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle