DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Hållbarhet

MaserFrakts strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor vilket innebär att vi fokuserar på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör från hur vi bemöter våra kunder, delägare och varandra för att minimera belastningen på miljön. ​MaserFrakt är en trygg och kompetent samarbetspartner med lokal närvaro.

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle