DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Hållbarhet

MaserFrakts strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor vilket innebär att vi fokuserar på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör från hur vi bemöter våra kunder, delägare och varandra för att minimera belastningen på miljön. ​MaserFrakt är en trygg och kompetent samarbetspartner med lokal närvaro.

Vi tar ett nytt steg mot hållbara transporter med vätgas.

Tunga transporter drivna av vätgas – nu tar MaserFrakt ett stort steg mot fossilfria transporter tillsammans med vår kund ICA där vi transporterar varor till butiker och lager i Dalarna, Västmanland och Gävle med en unik vätgasdriven lastbil.

MaserFrakt har en offensiv ambition och arbetar med klimatsmarta transporter och energieffektiva logistiklösningar och har som målsättning att vara klimatneutrala 2035.

För att accelerera vår omställning inleder vi nu ett samarbete med en av våra största kunder, ICA, som är det första företaget att utforska vätgasens potential för tunga godstransporter i praktiken. Lastbilen kommer att leverera varor mellan ICAs lager och ICA -butiker i Dalarna, Västmanland och Gävle.

Detta är en del av vår resa mot klimatneutralitet, vi vill se fler kunder följa med oss på resan. Vätgasens möjligheter är utmanande, intressant och framför allt – det är kul! Säger Per Bondemark, VD MaserFrakt AB.

Den vätgasdrivna tunga lastbilen är ett bränslecellsfordon som använder bränsleceller för att driva sin elektriska motor, som är lämpad för långa räckvidder och tunga laster. Bränslecellsdriften är emissionsfri, dvs det finns inga fysiska utsläpp av emissioner från lastbilen, vid drift blir det endast vattenånga som utsläpp. Det är i grunden en el-bil som producerar elen via bränslecell och tankas med vätgas.

Den även möjliggör en högre lastvikt, längre räckvidd och snabbare tankning jämfört med helt batteridrivna alternativ.

Den vätgas som skall avvändas i transporterna är så kallad grön vätgas, där energin som används vid framställningen kommer från förnyelsebara och fossilfria källor.

  • För mer information:

info@maserfrakt.se 0243-25 70 00

Mer information om vätgasstationen och vätgaslastbilen nedan:

MaserFrakt AB är ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag. Vi finns etablerade i Dalarna och Gävleborg, med egna kontor, terminaler och täkter. Även om vi är ett stort företag med det stora företagets resurser och effektivitet så har vi genom delägarna också de småskaliga fördelarna som personlig service och närhet.

MaserFrakt har som mål att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Vi har därför skrivit under TRB klimatprotokoll som innebär att vi tillsammans med ett flertal stora aktörer inom transport- och logistikbranschen arbetar aktivt med att nå målbilden att vara klimatneutral år 2035.

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle