DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Kvalitet och miljö

Praktiskt kvalité- och miljöarbete inom MaserFrakt

TRB i Sverige AB
Vi är sedan 1989 delägare i TRB, i detta bolag samverkar 12 större transport/maskinföretag för att gemensamt driva utvecklings arbete gällande våra fordon/maskiner och deras produkter vidare. Vi har under sista åren drivit /finansierat projekt gällande forskning för att ta fram teknik att framställa syntetisk diesel av biobränsle. För mer information se vår hemsida trb.se.

Samdistribution
Sedan 2000 har vi samdistribuerat livsmedel till skolor, dagis och äldreboende i Borlänge kommun. Vi har gjort det möjligt att genom vårt distributionsnät även för små lokala leverantörer att kunnat leverera. Genom projektet har vi varit med och skapat en bättre miljö och trafiksäkrare genom att allt kommer med samma leverans. Numera är alla kommuner runt Borlänge med på samma tåg.

Logistik
För att minska miljöbelastningen är en bra logistik A och O. Halvlastade fordon är dåligt ur både ekonomisk och miljösynpunkt. Genom att utbilda våra transportledare och säljare att se flödena skapar vi förutsättningar att få en effektiv trafik. Vi arbetar intensivt att utveckla våra IT system för att på detta sätt kunna skapa hjälpmedel för våra förare och transportledare att kunna bevaka att vi tar den bästa vägen.

MaserSkolan
Genom EU direktivet att alla fordons förare från och med 2016 skall ha YKB (Yrkeskompetensbevis) har vi beslutat att satsa resurser för att själva utbilda våra förare, vi är nu registrerade som utbildningsföretag hos Transportstyrelsen och har egna lärare. Vi ser en fördel med att vi får en kvalitet och flexibilitet för våra delägare genom att arrangera detta själva. Här utbildas förarna bland annat inom effektiv körning och trafiksäkerhet.

MaserFrakt har även egna internutbildningar där kundkrav och våra egna policys förmedlas. Kontakta km@maserfrakt.se för mer information kring MaserFrakts utbildningsutbud.

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle