DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Sanktionspolicy

Med anledning av kriget i Ukraina har frågan om att rikta sanktioner mot länder som för krig eller på andra sätt kränker andra länders suveränitet blivit aktuell. Flera av MaserFrakts kunder kräver därför att deras leverantörer intygar följande:

  1. Leverantören inte är rysk medborgare eller fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som är etablerad i Ryssland.
  2. Leverantören inte är juridisk person, enhet eller organ som till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i p. 1.
  3. Leverantören inte är en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som agerar för eller på uppdrag av enhet som avses i p. 1 och p. 2
  4. Leverantören anlitar inte och kommer inte att anlita en sådan enhet som avses i p. 1- p.3.
  5. Leverantören är inte föremål för några sanktioner och kommer inte att tillhandahålla några produkter eller material till beställare som är föremål för sanktioner.
  6. Leverantören kommer omedelbart att upplysa beställaren om det finns anledning att misstänka att förhållandena är sådana att en underentreprenör/underleverantör/underkonsult eller en enhet vars kapacitet har åberopats, omfattas av sanktioner.
  7. Leverantören kommer fullt ut att samarbeta i frågor som rör efterlevnaden av sanktioner och tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga i detta avseende.

För att säkerställa att MaserFrakt lever upp till dessa krav, fastställer MaserFrakts bolagsstyrelse ovanstående punkter i en sanktionspolicy som enligt gällande Entreprenöravtal mellan MaserFrakt AB och delägarbolagen därmed också blir bindande även för delägarbolagen.

Denna policy har antagits av styrelsen den 6 februari 2024

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle