DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Berg- och grusmaterial

Här nedan följer ett urval av de berg- och grusmaterial som vi har till försäljning. Urvalet kan variera beroende på ort men vi kan alltid hjälpa dig att hitta ett lämpligt material.

Bortsett från dessa sorter nedan har vi även täckbark, sorterad matjord, flertalet sandsorter samt andra bergmaterialsorter i diverse storlekar till försäljning. Kontakta ditt lokala kontor vid frågor eller beställning.

0/4 Stenmjöl

0/4 Stenmjöl

Ett krossat bergmaterial där 75 % eller mer av kornen är mindre än 4 mm. Används till justering och hårdgörning av gångbanor och fotbollsplaner, lämplig bäddtjocklek är 1-3 cm. Används även vid plattsättning och asfaltstillverkning.

0/8 Stenmjöl

0/8 Stenmjöl

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 8mm. Används till justering och hårdgörning av gångbanor, garageinfarter och körytor, lämplig bäddtjocklek 2-4 cm. Används även till plattsättning.

0/16 Väggrus

0/16 Väggrus

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 8mm. Används till justering och hårdgörning av gångbanor, garageinfarter och körytor, lämplig bäddtjocklek 2-4 cm. Används även till plattsättning.

0/32 Bärlager

0/32 Bärlager

Ett krossat bergmaterial där 85 % eller mer av kornen är mindre än 32 mm. Används som väggrus eller på parkeringar, lämplig bäddtjocklek 2-5 cm.

0/63 Förstärkningslager

0/63 Bärlager

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 63 mm. Används som förstärkningslager i vägar och parkeringar, lämplig bäddtjocklek minst 10 cm.

0/90 Förstärkningslager

0/90 Förstärkningslager

Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 90 mm. Används som förstärkningslager i vägar och parkeringar, lämplig bäddtjocklek minst 10 cm.

2/5 Makadam

2/5 Makadam

Ett krossat bergmaterial där större delen av kornen ligger mellan 2 och 5 mm. Används till halkbekämpning.

4/8 Makadam

4/8 Makadam

Ett krossat bergmaterial där större delen av kornen ligger mellan 4 till 8 mm. Används som överyta på trädgårdsgångar, lämplig bäddtjocklek 2-4 cm. Används även till halkbekämpning.

8/16 Makadam

8/16 Makadam

Krossat bergmaterial, används till dräneringslager vid hus och anläggningsbyggen. Kan även användas som överyta på garageplaner.

16/32 Makadam

16/32 Makadam

Används till dränering och täktdikning.

Sand

Sand

Används vid gjutning och plattsättning.

Dekorationsgrus

Dekorationsgrus

Älvdalsporfyr används som överyta på trädgårdsgångar, lämplig bäddtjocklek 2-4 cm, eller vid dekorationer i trädgårdar. Finns som 0/4, 4/8, 11/16.

Täkter

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle