DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår i vårt ledningssystem. MaserFrakt arbetar aktivt för att stötta våra delägare i dessa frågor, vi har i vår verksamhetspolicy förklarat vår inriktning. Eftersom MaserFrakt består av ca 350 delägare och då dessa i sin tur är ansvariga som arbetsgivare för ca 2500 arbetstagare blir detta arbete komplext.

Vi har utarbetat en arbetsmiljöpolicy för våra delägare, och genom vår avdelning KM utför även internrevisioner för att följa upp detta, när det gäller våra fordon och maskiner. Vi utbildar, informerar och genomför riskanalyser för att på det sättet driva på arbetet.

Ta gärna del av MaserFrakt Skydds- och säkerhetsregler nedan:

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle