DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Tempererat/Livsmedel

MaserFrakt Distribution är idag en av Sveriges ledande transportörer av kyl- & frystransporter. I de mellersta delarna av Sverige har vi ett väl utbyggt distributionsnät för såväl mellantransporter som distributionstrafik.

Vi arbetar både med slingbilar för direktleveranser från leverantör till slutkund men även med samdistribution. När det gäller samdistributionen är utgångspunkten för de tempererade transporterna våra kyl & frysterminaler i Borlänge och Gävle.

Vår breda fordonsflotta ger oss möjlighet att transportera stort som smått tempererat gods, genom budbilar och större ekipage.

Då det är av största vikt att transporterna går i obrutna kylkedjor har vi hög prioritet på att utbilda både chaufförer och personal samt ha kvalitetssäkrade system.

Fotograf: Per Eriksson
www.fotografpereriksson.com

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle