Affärsidé

MaserFrakt skall erbjuda sina tjänster till beslutsfattare inom näringsliv och offentlig verksamhet som har återkommande transport-maskinbehov till MaserFrakt ska förknippas med kvalitet. Våra tjänster skall vara anpassade till marknadens behov och utföras med minsta möjliga påverkan av miljön.

Styrelsen

Nyckelbegrepp

MaserFrakts fyra nyckelbegrepp är rhet, förtroende, ansvar samt framtid och dessa skall vara vägledande för hela vår verksamhet.