DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Kamerabevakning

MaserFrakt AB kamerabevakar stationsområden, täkter och terminaler i syfte att förhindra, förebygga, utreda brott och avvikelser samt uppfylla kundkrav. Kamerabevakning är absolut nödvändig för att uppnå syftet och utgör ett berättigat intresse för MaserFrakt. 

MaserFrakt utövar kamerabevakning med stöd av kamerabevakningslagen med de begränsningar som följer av dataskyddsförordningen.  

MaserFrakt har beaktat den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter och MaserFrakts intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget. Vid en intresseavvägning har MaserFrakt efter en helhetsbedömning kommit fram till att MaserFrakts intresse väger tyngre än den registrerades.  

Vid misstanke om brott kan det inspelade materialet komma att lämnas ut till polis och försäkringsbolag. Det ligger även i vårt intresse att kunna utreda skador och avvikelser som sker på våra anläggningar. MaserFrakt kommer inte att överföra uppgifter till tredje land och MaserFrakt kommer inte heller att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande. 

Som registrerad har du rättigheter. Vilka dessa är framgår av tydlig information på  Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats

Om du som registrerad anser att MaserFrakt bryter mot gällande regelverk, ber vi dig kontakta oss genom att skicka e-post till info@maserfrakt.se  

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle