DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

Mediabank

MaserFrakt Logo med Värdeord (EPS Format)

MaserFrakt Logo med Värdeord (PNG Format)

MaserFrakt Logo (EPS Format)

MaserFrakt Logo frilagd (PNG Format)

MaserFrakt Logo på Orange bakgrund (JPG Format)

LOGGA

Loggan har en bestämd grafisk form som inte får ändras. Den får inte heller förses med andra störande element. Vid montering av större loggor på fordon krävs godkännande från MaserFrakt innan montering, därefter skapas rekvisition som underlag till fakturering. Vi äger rätt att neka ersättning om loggan inte överensstämmer med vår policy och inte har godkänts innan montering.

FÄRGER

I grundutförandet skall märket tryckas i svart. På hel mörk bakgrund märket negativt. Vid lackering av bilar gäller särskilda regler för färger. Några andra varianter än ovanstående får inte förekomma. Som komplettering kan man använda orange PMS021. Loggan får ej tryckas i denna färg utan endast som anges ovan.

Vid frågor kontakta km@maserfrakt.se

© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle