DelägareLeverantörsportalKund

Sponsringsansökan

Nu blir det enklare att söka sponsring hos MaserFrakt.

Alla lokala föreningar och organisationer får möjlighet att ansöka om stöd till verksamheten via webben.

Urvalet görs två gånger per år – ansökan kan lämnas på MaserFrakts webbplats till 15 april respektive 15 september. MaserFrakt kommer vid varje tillfälle att göra ett eget urval av vilka man stödjer och samarbetar med.

– Vi håller öppet för alla slags satsningar.

MaserFrakt lägger varje år betydande belopp på stöd till föreningar och organisationer. Nu vill man bjuda in fler genom att förenkla rutinen. Lösningen är ett enkelt webbformulär där föreningen kortfattat beskriver vad man vill satsa på och uppnå.

– Det är självklart för oss att stödja verksamhet i regionen som är bra för alla och som bidrar till att stärka det civila samhället. Nu gör vi det enklare att söka. Vi på MaserFrakt vill arbeta mer aktivt med stöd och sponsring samtidigt som vi vill att fler tar chansen att presentera bra verksamheter.

Erbjudandet riktar sig till alla föreningar och organisationer i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland med verksamhet av idrottslig, social eller kulturell karaktär. Kravet är att föreningarna arbetar för respekt av allas lika värde och att verksamheten är politiskt obunden.

ANSÖKAN

Klicka på länken för att ladda ner ansökningsblanketten: Sponsringsformulär

Spara filen till din dator, fyll i formuläret och skicka sedan din ansökan till sponsring@maserfrakt.se

Ta del av MaserFrakts sponsringspolicy nedan:


Sponsringspolicy

Sponsring är en viktig del av MaserFrakts lokala engagemang och förankring med syfte att främja varumärket, gagna affärer och relationer. Sponsringen riktar sig till idrottslig, social eller kulturell karaktär och som i övrigt följer MaserFrakts riktlinjer för sponsring.

Riktlinjer för MaserFrakts sponsring

Mottagare
Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar eller klubbar med allmännyttig och ideell inriktning i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. MaserFrakt sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer, heller inte till föreningar drivna i bolagsform.

Verksamheter vi inte sponsrar
MaserFrakts krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet arbetar för jämlikhet oavsett ursprung, ras, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller religion, samt är politisk obunden.

Sponsringspaketen

Beskrivning och motprestation
Sponsringspaketen är standardiserade avtal. Enda kraven på motprestationer är att MaserFrakt ska ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen, och att mottagaren ska göra sponsringen bekant till sina medlemmar och närstående genom anslag och på hemsida om sådan finns. När möjlighet finns skall MaserFrakt även ha rätt att exponera sig med egna banderoller eller dylikt hos mottagaren.

Uttagning och urvalskriterier för sponsringspaketen
Två gånger per år väljs mottagare för sponsringspaketen bland de ansökningar som uppfyller policyn.

Ansökan för sponsringspaket
 Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till senast 15 april och 15 september.

I ansökan skall tydligt framgå på vilket sätt pengarna ska användas.

Tillkännagivande av mottagare
Sker ca 1 maj respektive 1 november.

Mer info: marknadsgruppen@maserfrakt.se

MaserFrakt har under året 2020 bland annat varit med och sponsrat:

 • Kvarnsvedens IK Damfotboll
 • Borlänge Konståkningsklubb
 • Dala Floda Intresseförening
 • Leksands Bågskytteklubb
 • Hudiksvall Tennisklubb
 • Håsta Innebandyklubb
 • Skedvi/Säter Hockey IF
 • Borlänge Musikteater
 • Avesta Brovallen HF
 • Borlänge Dansstudio
 • Ornäs IK Skidskytte
 • Borlänge Ridklubb
 • Hulåns IF friidrott
 • Hille/Åbyggeby IK
 • Forssa Bollklubb
 • Sundborns GOIF
 • St. Skedvi IK FF
 • IBF Hedemora
 • Stora Tuna OK
 • Ludvika IF FK
 • Hedemora FC
 • Torsåkers IF
 • Holmens IF
 • IF Tunabro
 • Säters IF

MaserFrakt skänker även årligen en gåva till:

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle