DelägareLeverantörsportalKundFörarhandbok

MaserFrakt startar terminalverksamhet i Mora

MaserFrakt övertar från och med 1 november den terminal som Grönsakshallen Sorunda har drivit i Mora. Det innebär att MaserFrakt fortsätter att ge fullservice till Martin & Servera och andra kunder, men nu i ett ytterligare optimerat logistikupplägg.

Rickard Backlund, Affärsområdeschef på MaserFrakt säger i ett uttalande att ”Vi är mycket nöjda med upplägget som innebär att vi tar ytterligare ett kliv vad gäller service, effektivitet och hållbarhet. Dessutom öppnar detta för tillkommande kunder med terminalens goda förutsättningar i termer av utrustning och geografiskt läge.”

Håkan Ekmyr, transportchef på Martin & Servera, säger i ett uttalande att ” Vi är mycket nöjda med lösningen. Detta innebär att Martin & Servera, tillsammans med MaserFrakt, fortsättningsvis kan erbjuda våra och Grönsakshallens kunder högsta service och kvalitet.”  

Terminalen har en yta på ca 4800 m2 och innehåller flera ytor för tempererat gods, samt moderna kontorslokaler.

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19 pandemin - för mer information klicka på länken.

Publicerat 2020-03-16

I mitten av maj var MaserFrakt på plast på SYV-dagarna som arrangerades av TYA vid Borgarskolan i Gävle samt Erikslundsgymnasiet i Borlänge för att träffa studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare från Gävleborg och Dalarna.

Detta för att ge mer kunskap om branschen och inte minst visa alla olika inriktningar som finns genom att visa upp några delar av fordonsparken. Ett givande utbyte mellan arbetsliv och skolan vilket MaserFrakt hoppas genererar i fler anställningsbara yrkesförare under kommande år.

Stort TACK till alla delägare som ställde upp med fordon under dessa dagar
- tillsammans skapar vi möjligheterna att ta oss an förarbristen!

BORGARSKOLAN - GÄVLE 14 MAJ

ERIKSLUNDSGYMNASIET - BORLÄNGE 17 MAJ

Tack TYA för givande dagar, med flaggan i topp!

Som alltid är det många som söker sponsring via våra återkommande sponsringsansökningar som är två gånger per år. Vi väljer våra ändamål med omsorg i hopp om att pengarna kommer till god användning i föreningar som aktivt arbetar för allas lika värde samt bidrar till att stärka vårt samhälle. Tillsammans tar vi ansvar för att regionens framtid och främjar föreningslivet i vår närhet.

Sandviken Fotboll1

Glada och mycket tacksamma fotbollskillar från Sandvikens AIK fotboll som i dagar fick ta emot beskedet att MaserFrakt valt att sponsra dem denna höst.

Denna höst har vi även valt att sponsra...

  • IFK Borlänge Alpin
  • BK Masen boxning
  • Nordlek2018
  • Fagersta AIK
  • Hille/Ågyggeby
  • Skutskär IF Dambandy
  • St.Tuna IK Skidor

En ny ansökningsperiod är nu igång fram till 15 april 2018 och ni är välkomna med er ansökan.

För mer information - klicka på länken: SPONSRINGSANSÖKAN


TRB HVO100.2_liten

Nu är äntligen den nya cisternen i Smedjebacken installerad och i drift. Det återstår en del arbete med att flytta bort den gamla tanken samt att göra klart markarbetena.

Nu är det möjligt att tanka HVO100 i Smedjebacken och även i Ludvika. Sedan tidigare har vi HVO100 på våra tankanläggningar i Borlänge samt Falun.

OBS! För att kunna tanka HVO100 måste ni beställa nya tankkort, det gör ni via receptionen tel. 0243-25 78 00.

HVO100-hydrerade vegetabiliska oljor är ett 100% förnyelsebart drivmedel. Det är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet.

Fordonsleverantörerna inom tung trafik samt maskinleverantörerna har kommit olika långt med godkännande av drift på HVO100. Flera av våra stora fordonsleverantörer på europeisk marknad har redan givit sitt godkännande. Även hos ett flertal leverantörer av entreprenadmaskiner har man gett klartecken för HVO100. Därav finns det idag goda möjligheter att köra tunga fordon och arbetsmaskiner på HVO100-drift utifrån tillverkarnas godkännande, dock ännu inte alla. Kontakta din leverantör för svar för just ditt fordon/maskin.

hvo-

Detta för att minimera risken för oklarheter vid ev. garantiärende. Du kan läsa mer om produkten på.trb.se/hvo100, där kan du även hitta fler stationer som erbjuder HVO100.

MaserFrakt Anläggning AB och Dala Vatten & Avfall AB har tecknat avtal om slamtömning och transport för kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Uppdraget omfattar tömning av kommunernas samtliga enskilda avloppsbrunnar, slamtransporter mellan reningsverken, tömning av fettavskiljare samt högtrycksspolning av VA- näten.

Uppdraget påbörjas 1 april 2018 och sträcker sig över 5 år med option på ytterligare 1+1 år. MaserFrakt beräknas sysselsätta 4 spol-/sugbilar på heltid med stöttning av ytterligare fordon vid högtryck. Fordonen ska uppfylla Euroklass 6. Utförare är vår delägare Hedemora Miljö/Renhållning AB.

Nytt avtal

Dala Vatten & Avfall AB's VD Henrik Valgma och MaserFrakt's VD Arne Helmersson är överens om ett nytt avtal.

MaserFrakt AB gjorde en vinst på 11 miljoner kronor 2014. Omsättningen låg på 1,721 miljarder kronor. Både vinsten och omsättningen är i nivå med de två föregående åren. MaserFrakt är i dag etablerat som ett av de fyra största maskin- och transportförmedlingsföretagen i Sverige.

– Vårt uppdrag är att se till att våra 278 delägare får maskin- och transportuppdrag. Vi ska ha en vinst som ger oss muskler att utveckla våra tjänster och genomföra de satsningar som krävs. Vinsten på 11 miljoner kronor är relevant för ett stabilt företag som vårt, säger Krister Söderstam, som valdes till ny styrelseordförande på bolagsstämman.

Dalarna och Gävleborg är hemmaplan för MaserFrakt. Verksamheten är spridd på elva orter och sysselsätter över 2 000 personer. MaserFrakt är omsättningsmässigt ett av Dalarnas tio största företag.

Det är andra gången i MaserFrakts historia som ordföranden är vald utanför kretsen av delägare. Krister Söderstam har haft en lång rad uppdrag inom näringslivet. De senaste tio åren har han varit vd för Mittåkarna och arbetat med utbildningsfrågor för Sveriges Åkeriföretag. Den tidigare falubon är numera bosatt i Hofors.

– Jag är stolt över att få leda ett så stort och framgångsrikt företag med så många delägare. Det finns fördelar med att vi är stora och starka. Samtidigt är det oerhört viktigt att vi är små i förhållande till våra kunder. Att vi är väl förankrade i regionen är av avgörande betydelse, säger Krister Söderstam.

MaserFrakt på två ben

MaserFrakt är en koncern på två ben – MaserFrakt Distribution AB och MaserFrakt Anläggning AB. De två bolagen har varsin vd. Som styrelseordförande har Krister Söderstam rollen att samordna bolagen.

– Här finns en imponerande bredd och kvalitet med livsmedelstransporter och samdistribution, miljö- och avfallshantering, väghållning med snöröjning, entreprenader med grävare och betongbilar, egna täkter och asfaltproduktion, bygg- och rivningsverksamhet, utbildning och ett bra arbete kring miljö och trafiksäkerhet, säger han.

Nya Objekt

MaserFrakt Anläggning AB kan efter första kvartalet räkna in nya objekt till ett värde av cirka 100 miljoner. Utöver det så har man nya och omförhandlade avtal på minst lika mycket.– Vi kan med fog säga att vi befäster vår starka ställning inom anläggningssidan i regionen, tillägger Krister Söderstam.

Samdistribution

Under våren har MaserFrakt Distribution AB tecknat avtal med fem kommuner i Dalarna om samdistribution av bland annat livsmedel. Genom att samordna distributionen via MaserFrakts terminaler minskar mängden transporter avsevärt fram till daghem, skolor och äldreboenden. Det ger säkrare trafikmiljö och mindre utsläpp.

– Avtalet innebär också att vi ska hjälpa kommunerna att få ut människor i arbetslivet. Det är första gången som ett avtal av det här slaget innehåller sociala krav och vi ser positivt på att få bidra på detta område, säger Krister Söderstam.

Stark utveckling

MaserFrakt han genomgått en stark utveckling. Efter att ha samordnat ett antal traditionella lastbilscentraler i regionen har delägarna byggt upp ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag.

– MaserFrakt har genom åren letts av en rad mycket dugliga och starka profiler. Detta i kombination med att företaget berör så många människor gör att jag känner en stor ödmjukhet inför uppdraget, avslutar Krister Söderstam.

Mer info: Krister Söderstam, ordförande MaserFrakt AB, 070-321 50 70

Arne Helmersson, vd MaserFrakt Anläggning AB, Krister Söderstam, styrelseordförande i MaserFrakt AB och Henk Noback, vd MaserFrakt Distribution AB.

Dalarnas första tankställe för syntetisk diesel, HVO100, finns sedan 2015-09-04 hos MaserFrakt i Borlänge.
Drivmedlet gör det möjligt att radikalt minska utsläppen från tunga transporter och arbetsmaskiner. Med HVO100 i tanken sjunker koldioxidutsläppen med ca 90 procent förutsatt att drivmedlet är producerat av rätt råvara.
Namnet HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO och är därmed fossilfritt till 100 procent. Samtidigt kan det användas i vanliga dieselmotorer förutsatt att tillverkaren av fordonet/maskinen godkänt givit sitt godkännande för HVO100.
– Det här innebär ett stort kliv framåt för vårt miljöarbete. Först ut med det nya drivmedel blir de fordon från MaserFrakt som samdistribuerar livsmedel och andra varor i fem av Dalarnas kommuner. Satsningen på fossilfria transporter ingår som en del i avtalet med kommunerna, säger Bibbi Hedvall som är miljö- och kvalitetschef på MaserFrakt.

Tankstället på MaserFrakts terminal vid Norra Backa i Borlänge, ingår i TRB:s stationsnät och är ett av de tio första HVO100-pumparna i Sverige. Men nätet byggs nu ut snabbt. Längre fram i höst kommer vi även att öppna för produkten på vår anläggning i Falun. Där behöver vi installera ny utrustning innan vi kommer igång.
– Vi har planerat och förberett den här satsningen sedan en längre tid. Intresset är stort säger Bibbi Hedvall.

Presskontakt: Bibbi Hedvall, kvalitets- och miljöchef, MaserFrakt.
Telefon 0243-25 78 24. E-post: bibbi.hedvall@maserfrakt.se

Mer om HVO 100
• Kemiskt är HVO 100 en kopia av vanlig diesel, men bränslet har en annan täthet vilket gör att det faller utanför den europeiska specifikationen för vanlig diesel (EN590). Man måste alltid kontrollera med fordons- eller motorleverantören att motortypen är godkänd för HVO100
• MaserFrakts tankställe ingår i TRB Sveriges tankstationsnät (www.trb.se). Den HVO100 som säljs i TRB:S stationsnät baseras f.n. på slakteriavfall. CO2-utsläppen för denna HVO100 ligger minst 87 procent lägre än standardvärdet för diesel inom EU.
• Enligt Transportörsnätverket, TRB Sverige AB, är det än så länge ingen personbilstillverkare som godkänt HVO 100 för en dieseldriven personbil.

Läs mer på www.hvo100.se

I fredagens morgontidning (5/7-13) deltog en rad MaserFraktbilar på bild i samband med DalaDemokratens artikel gällande det nya Borlänge som ny växer fram här på Norra Backa.

01
Foto: Staffan Björklund - DD

Dock fick vi oss ett skratt vid morgonfikat när vi fick se textkommentaren om att MaserFrakt nu flyttat sin verksamhet till Rågåker. ”Det var mer än vad vi visste… tyckte att det var få på plats så här i semestertider, men kanske att de andra är på Rågåker?”

Skämt o sido så ska det klargöras att det är MaserFrakts delägare P-E Lundgrens Åkeri som flyttat sin verksamhet till Rågåker. MaserFrakts huvudkontor och terminal finns fortfarande på Gjutargatan på Norra Backa – granne med det nya Borlänge.

Lördagen den 24 augusti snörade tio tappra löpare på sig skorna, iklädda MaserFrakts-tröjor. Tillsammans tog de sig de 9 milen, från Sälen till Mora, i 2013-års VasaStafett.

Loppet startade kl. 8:00 med en höstdimmig morgon i Sälen och avslutades med ett solvarmt upplopp i Mora på tiden 8:05:53. Målet att nå under 8h får leva kvar till nästa år, men den viktigaste segern var redan tagen! Med eller utan löpcoach…

F.v. 1:a raden:
Dennis Axelsson, Simon Palmehed, Arne Helmersson, Åke Gilén, Thomas Östlund
F.v. 2:a raden:
Johan Adolfsson, Helena Gilén, Rebecka Östlund, Caroline Helmersson
Liggandes: Thomas Eklund

© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta

searchplus-circlesign-outphonecircle