Välkommen till MaserFrakt

-ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag

Även om vi är ett stort företag med det stora företagets resurser och effektivitet så har vi genom delägarna också fördelarna som personlig service och närhet.

Vår verksamhet är organiserad i tre bolag, MaserFrakt AB, MaserFrakt Anläggning AB och MaserFrakt Distribution AB.

 

Vad kan vi göra för dig?

Distribution

Med lång erfarenhet och stora resurser till vårt förfogande kan vi minska dina logistik -kostnader, miljöbelastning och dessutom förbättra trafiksäkerheten genom vårt system för fjärr och distributionstransporter.

 
 

MaserFrakt Distribution

Anläggning

Med en bred fordonspark och kompetent personal kan vi lösa Dina transport- och maskinbehov för både stora och små jobb. Vårt kvalitets- och miljösystem lägger grunden till att våra arbeten utförs på ett professionellt och miljömässigt riktigt sätt.

 

MaserFrakt Anläggning